Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Imate pravo da znateImate pravo da znate

U okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ, četiri institucije korisnice, Agencija za statistiku BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave i Direkcija za evropske integracije, pokrenule su inicijativu za unapređenje transparentnosti u javnoj upravi. Inicijativa se zasniva na opredjeljenju vlasti u BiH da provedu reforme, kao što su reforma javne uprave i borba protiv korupcije, ali i na međunarodnim inicijativama, poput Partnerstva za otvorenu vlast. Institucije su zajedno sa organizacijama civilnog društva, Transparency International BiH, Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za istraživačko novinarstvo, izradile dokumente Politika proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH i Standardi proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH kojim su definisani standardi za proaktivno objavljivanje informacija od javnog značaja na web stranicama institucija.


Sastavni dio informativne kampanje pod sloganom Imate pravo da znate je konferencija  „Transparentnost u javnoj upravi“ u Sarajevu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercgovine na Međunarodni dan prava javnosti da zna, 28. septembra 2015. godine, kao i Dan otvorenih vrata u Agenciji za statistiku BiH 30. septembra. U okviru kampanje je izrađen promotivni video, infografike i letak na temu transparentnosti za četiri institucije korisnice.