• Uvoz robe

  1.165.741

  Увоз робе (хиљ.КМ)

  I, 2021

 • Izvoz robe

  881.277

  Извоз робе (хиљ.КМ)

  I, 2021

 • Prosječna neto plaća

  988 KM

  Просјечна нето плата

  XII-2020

 • CPI

  -1,60%

  Стопа промјене индекса цијена (CPI)

  XII-20/XII-19

 • Indeks industrijske proizvodnje

  2,8%

  Индекс индустријске производње

  XII-20/XII-19

 • BDP

  -6,3%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  III-20 /III-19

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

Вијести

Годишњи индикатори

 • -6 370 954

  Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ

  2020

 • 16 886 250

  Увоз робе у хиљадама КМ

  2020

 • 10 515 296

  Извоз робе у хиљадама КМ

  2020

 • 38 829

  Смрти у БиХ

  2019

 • 28 360

  Живорођених у БиХ

  2019

 • 10 128 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2019

 • 35 296 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2019

 • 921 KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2019

 • 35,50%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019

 • 15,70%

  Стопа незапослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019