GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
6 табела компатибилне са направљеним изборима
(приказати детаље)
 
избор 
објекат 
 <било који>
класификације 
 <некласификовани подаци>
година 
- 2007
територијална подjела
- Aдминистративнa (Босна и Херцеговина)
територија 
- <било који> 
 
incобјекти  класификације  територија  година  табеле  incinc
 
h_r
Изаберите classificationsкласификације које желите
h_r
Напомена:класификације набројане испод одговарају тренутно изабраној комбинацији Године, Teриторије и Oбјекта.

Савjет: прijе свега у првим навигационим корацима препоручљиво је изабрати генеричку класификацију, која обезбеђује шири спектар доступних информација, пречишћавајући касније избор постепеним повећавањем детаља
help
linea sep
help
затворити фолдер класификација
Tкласификација  домаћинства са телефонском линијом
сакрити специфичне објекте класификација Домаћинства
lineaTкласификација величина домаћинства
lineaTкласификација дом.која посједују мобилни телефон
lineaTкласификација дом.која посједују пећ, бојлер или напу
lineaTкласификација дом.која посједују фрижидер и замрзивач
lineaTкласификација домаћинства која посједују аутомобил
lineaTкласификација домаћинства која посједују воду за пиће
lineaTкласификација домаћинства која посједују електричну енергију
lineaTкласификација домаћинства која посједују интернет прикључак
lineaTкласификација домаћинства која посједују персонални рачунар
lineaTкласификација домаћинства која посједују телевизор
lineaTкласификација домаћинства по статусу власништва стам. јед.
lineaTкласификација домаћинства по типу стамбене јединице
lineaTкласификација домаћинства са купатилом и WЦ-ом
lineaTкласификација домаћинства са системом за гријање
lineaLкласификација типологија домаћинства
сакрити специфичне објекте затворити фолдер Лични подаци
lineaTкласификација брачни статус
lineaTкласификација брачни статус носиоца домаћинства
lineaTкласификација ниво образовања носиоца домаћинства
lineaTкласификација пол
lineaTкласификација пол носиоца домаћинства
lineaTкласификација старосна група (4 модалитета)
lineaTкласификација старосна група (5 модалитета)
lineaTкласификација старосна група носиоца дом.(4 модалитета)
lineaTкласификација статус активности
lineaLкласификација степен образовања
приказати специфичне објекте отворити фолдерПодаци о запослености
сакрити специфичне објекте затворити фолдер Потрошња по групама
lineaTкласификација потрошња по групама (2 модалитета)
lineaLкласификација потрошња по групама (24 модалитета)
Tкласификација дом.која посједују машину за прање веша
Tкласификација домаћинства која посједују ел.и плински шпорет
Tкласификација статус активности носиоца домаћинства
Tкласификација статус сиромаштва
Lкласификација тип насеља
 
incsx incdx
иди на врx cтрaницe