GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Упутство за кориснике за приступ подацима
 
  
Кључни концепт навигационог система
  Страница за избор података
 Објекти
 Класификације
 Територија
 Година
 Табеле
Функционисање навигационог система
 Избор објеката
 Избор класификација
 Избор територије
 Избор године
 Избор табеле
Навигација података
 Прегледати панел табела
 Табеле са више страница
 Уклањање класификације
 Додавање класификације
 Промјена селекције
 Промјена референтне године
 Промјена територијалне хијерархије
 Повећавање и смањивање детаља о територији
 Повећавање и смањивање детаља о класификацији
 Чување табела
 

Страница за избор података


Кључни елеменат система је статистичка табела са подацима (или једноставно табела), чије карактеристике могу бити одређене од стране корисника навигацијом система и постављањем параметара избора:
Објекат од интереса је статистички параметар обично одговара примјени функције агрегирања (или сложеније функције за статистичку анализу) специфичним прикупљањима jedinica analize . Примјери објеката су: стално становништво, густина насељености сталног становништва, удио становништва од 65 година и више у укупном становништву, итд.
Класификације одговарају статистичким карактеристикама кориштеним за класифицирање јединица анализе и представљају димензије анализе према којима је класификован објекат у табелама.
Територија представља просторну референцу података. У принципу, дефинисати “територију” значи навести територијалну расподјелу (на примјер административну, локални систем за запошљавање), којој ће приказани подаци одговарати, као и саму територију, тј. појединачно подручје интереса и детаље анализе повезане са њим. (примјер: Босна и Херцеговина, детаљи о географском подручју).У случају када све табеле у систему одговарају само једној територијалној расподјели, њихов избор ће аутоматски бити извршен од стране система.
Година представља вријеме на које се односе подаци. У случају када се све табеле у систему односе на само једну годину, њихов избор ће аутоматски бити извршен од стране система.

Страница за избор података омогућава кориснику да изабере да се горе поменути параметри иницијално појављују као

img 1a

и да могу бити подијељени у два дијела: панел већ направљених избора i панел могућих избора.

Панел већ направљених избора приказује изборе извршене за сваки параметер као и број статистичких табела које задовољавају тренутне критерије избора.

Панел могућих избора садржи пет виртуалних фолдера, који одговарају параметрима избора ("Објекти", "Класификације", "Територија" и "Година") плус један на десној страни који садржи листу табела које одговарају извршеним изборима ("Табеле"). Понекад неки од ових фолдера могу бити празни или онемогућени као што је описано у њиховим одговарајућим дијеловима. Садржај сваког фолдера може се видјети кликом на одговарајућу ознаку.

Као што је већ речено, два default параметра могу бити постављена, при првом уласку у систем: година и територијална расподјела.У случају само једне референтне године, систем ће је аутоматски селектовати, а исто ће се десити и у случају само једне територијалне расподјеле.

иди на врx cтрaницe