GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Напомене
Преаранжитрани подаци
  
 
 
 Следећи знаци су коришћени публиковани у табелама:
 
 цртица ( - )a) када посматрана појава не постоји
  b) када појава постоји и регистрована је, али нема случајева
 
 Двије мале тачке ( .. )на мјесту децималних бројева мањих од половице најмањег расположивог децималног броја (за што би иначе биле потребне додатне децималне цифре)
 
 Четири мале тaчке ( .... )када појава постоји, али подаци су непознати из неког разлога
 
 Тараба ( # )када је вредност дефинисана односом, а именилац је једнак нули
 
 Colon ( : )(Српски језик) when data are not statistically significant (less than 20 sample observations)
 
 Data in brackets ( (123.4) )(Српски језик) when data are statistically less significant (20 to 49 sample observations), i.e. the estimated value must be inserted in brackets
   
  цртица ( - )a)
  b)
   
 Двије мале тачке ( .. )
   
 Четири мале тaчке ( .... )
   
 Тараба ( # )
   
   
иди на врx cтрaницe