GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Повјерљивост и приватност

Агенција за статистику БиХ је обавезана Законом о статистици БиХ на статистичку повјерљивост(Службени гласник БиХ бр. 24/06 и 42/06).

иди на врx cтрaницe