GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Ауторска права

Агенција за статистику БиХ нуди широку и брзу дистрибуцију података и анализа добијених путем истраживања и списка. Генерално, сви подаци доступни на Web-у су бесплатни. Трошкови производње, публикације (осим оних које се бесплатно дистрибуирају), дискови и CD-ови се наплаћују. Специјална обрада података за личне сврхе може се захтевати од Агенције за статистику БиХ и од статистичких завода у оба ентитета, где се могу добити и остале информације.

Подаци и анализе Агенције за статистику БиХ могу бити преузети, коришћени и публиковани под условом да се наведе извор података.

Web страница Агенције за статистику БиХ одржава се од стране сектора за дисеминацију података, у сарадњи са ИТ сектором.

иди на врx cтрaницe