GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
3 табела компатибилне са направљеним изборима
(приказати детаље)
 
избор 
објекат 
 <било који>
класификације 
класификација статус активности носиоца домаћинства обрисати
година 
- 2007
територијална подjела
- Aдминистративнa (Босна и Херцеговина)
територија 
- <било који> 
 
eliminaИзбрисати све селекције
 
incобјекти  класификације  територија  година  табеле  incinc
 
h_r
Изаберите classificationsкласификације које желите
h_r
Напомена:класификације набројане испод одговарају тренутно изабраној комбинацији Године, Teриторије и Oбјекта.

Савjет: прijе свега у првим навигационим корацима препоручљиво је изабрати генеричку класификацију, која обезбеђује шири спектар доступних информација, пречишћавајући касније избор постепеним повећавањем детаља
help
linea sep
help
затворити фолдер класификација
сакрити специфичне објекте класификација Домаћинства
lineaTкласификација дом.која посједују мобилни телефон
lineaTкласификација дом.која посједују пећ, бојлер или напу
lineaTкласификација дом.која посједују фрижидер и замрзивач
lineaTкласификација домаћинства која посједују аутомобил
lineaTкласификација домаћинства која посједују интернет прикључак
lineaTкласификација домаћинства која посједују персонални рачунар
lineaTкласификација домаћинства која посједују телевизор
lineaTкласификација домаћинства по статусу власништва стам. јед.
lineaLкласификација домаћинства са системом за гријање
сакрити специфичне објекте затворити фолдер Лични подаци
lineaTкласификација пол носиоца домаћинства
lineaLкласификација старосна група носиоца дом.(4 модалитета)
сакрити специфичне објекте затворити фолдер Подаци о запослености
lineaLкласификација статус у запослењу носиоца домаћинства
сакрити специфичне објекте затворити фолдер Потрошња по групама
lineaTкласификација потрошња по групама (2 модалитета)
lineaLкласификација потрошња по групама (24 модалитета)
Tкласификација дом.која посједују машину за прање веша
Lкласификација домаћинства која посједују ел.и плински шпорет
 
incsx incdx
иди на врx cтрaницe