GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Упутство за кориснике за приступ подацима
 
  
Кључни концепт навигационог система
 Страница за избор података
 Објекти
 Класификације
 Територија
 Година
 Табеле
Функционисање навигационог система
 Избор објеката
 Избор класификација
  Избор територије
 Избор године
 Избор табеле
Навигација података
 Прегледати панел табела
 Табеле са више страница
 Уклањање класификације
 Додавање класификације
 Промјена селекције
 Промјена референтне године
 Промјена територијалне хијерархије
 Повећавање и смањивање детаља о територији
 Повећавање и смањивање детаља о класификацији
 Чување табела
 

Повећавање и смањивање детаља о о територији

Детаљи о територији приказане табеле могу се повећати или смањити кликањем на симболеimg giu i img su, један за другим, који могу бити приказани на линији територије на контролном панелу или изнад бочне стране табеле ако статистичка табеле садржи једну или више територија. У принципу, и подручје и територијални детаљи приказане табеле могу бити мјењани. Кликањем на симбол img giu могуће је повећати детаљ о територији, помјерајући се на нижи ниво хијерахије територијалне подјеле, нпр. са детаља о држави на детаље о географском подручју или са детаља о географском подручју на детаље о кантону/региону. Ефекти на изабрано подручје зависе од тренутно изабране табеле и нарочито од тога да ли је територија кориштена за пагинацију табеле или не. Ако је могуће територијално подручје тренутно приказане табеле се чува. Као алтернатива, изабрано подручје ће одговарати територији тренутно приказане стране. Нпр., ако је табела са подацима који се односе на цијелу земљу тренутно приказана, повећавањем детаља о територији, табела ће бити приказана према одговарајућем подручју државе, али са детаљима о географском подручју. У случају када табела захтјева територијалну пагинацију, у складу са бројем модалитета своје класификације, прво територијални ниво географског подручја , (у овом случају географска регија Федерације Босне и Херцеговине) ће бити аутоматски селектована за пагинацију, као што слиједи.

img 15a

Супротно томе, кликањем на симбол img su, могуће је смањити детаље о територији, помјерајући се на виши ниво, нпр. са кантона/региона на детаље о географском подручју или са географског подручја на детаље о држави. Ако су територијалне референце на бочној страни табеле и одговарајуће ставке оспособљене за кликање на њих, онда детаљи о територији могу бити повећани кликањем директно на те ставке. Резултат ће бити иста табела са нижим територијалним нивоом и са територијалним подручјем које одговара изабраној ставци.

img 15b

иди на врx cтрaницe