GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Упутство за кориснике за приступ подацима
 
  
Кључни концепт навигационог система
 Страница за избор података
 Објекти
 Класификације
 Територија
 Година
 Табеле
Функционисање навигационог система
 Избор објеката
  Избор класификација
 Избор територије
 Избор године
 Избор табеле
Навигација података
 Прегледати панел табела
 Табеле са више страница
 Уклањање класификације
 Додавање класификације
 Промјена селекције
 Промјена референтне године
 Промјена територијалне хијерархије
 Повећавање и смањивање детаља о територији
 Повећавање и смањивање детаља о класификацији
 Чување табела
 

Избор класификација

Фолдер Класификације садржи листу класификација смјештених у систем.

Треба имати на уму да у случају да су селекције претходно извршене, листа ће садржавати само класификације које су у складу са том селекцијом.

У случају да је изабрано неколико објеката, овај фолдер биће онемогућен. Слично ономе што је описано за селекцију објеката, селекција једне или више класификација редуцира број компатибилних објеката, година, територије и табела.

Да се изабере класификација довољно је кликнути на одговарајуће име у хијерархији.

img 7a
arrow
img 7a

Даље класификације могу бити селектоване, све док постоје оне које су конзистентне са извршеним селекцијама.

img 7a

треба напоменути да иста генеричка класификација може бити изабрана више него једном: због тога што неке табеле могу бити класификоване по двије класификације које потичу из исте генеричке класификације, пример: различите и више уређене такодје припадају истом дијелу хијерархије.

img 7b

Сада је могуће наставити са избором објекта, године или територије, или директно избору табеле.

img 7c

У случају да је иста генеричка класификација изабрана два (или више) пута, листа ће садржавати све табеле које представљају двије (или више) класификација, од којих је свака специфичнија од селектоване.

иди на врx cтрaницe