GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Упутство за кориснике за приступ подацима
 
  
Кључни концепт навигационог система
 Страница за избор података
 Објекти
 Класификације
 Територија
 Година
  Табеле
Функционисање навигационог система
 Избор објеката
 Избор класификација
 Избор територије
 Избор године
 Избор табеле
Навигација података
 Прегледати панел табела
 Табеле са више страница
 Уклањање класификације
 Додавање класификације
 Промјена селекције
 Промјена референтне године
 Промјена територијалне хијерархије
 Повећавање и смањивање детаља о територији
 Повећавање и смањивање детаља о класификацији
 Чување табела
 

Табеле

ФолдерТабеле садржи листу табела које одговарају претходно извршеним селекцијама. Корисник може изабрати (кликом миша) табеле са листе да прикаже одговарајуће податке.

img 5a

Зависно од услова који ће бити илустровани у дијелу о селекцији параметара, листа се може приказати као :

img 5abis

у овом случају више различитих табела могу бити приказане на истој страни селекцијом одговарајућих поља за потврду.

иди на врx cтрaницe