GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Упутство за кориснике за приступ подацима
 
  
Кључни концепт навигационог система
 Страница за избор података
 Објекти
 Класификације
 Територија
  Година
 Табеле
Функционисање навигационог система
 Избор објеката
 Избор класификација
 Избор територије
 Избор године
 Избор табеле
Навигација података
 Прегледати панел табела
 Табеле са више страница
 Уклањање класификације
 Додавање класификације
 Промјена селекције
 Промјена референтне године
 Промјена територијалне хијерархије
 Повећавање и смањивање детаља о територији
 Повећавање и смањивање детаља о класификацији
 Чување табела
 

Година

Година је временска одредница података.

Фолдер Година садржи листу свих година, са одговарајућом територијалном расподјелом, за коју су подаци у систему доступни. Током процеса избора листа се ажурира у складу са извршеним изборима.

img annoАко се све табеле у систему односе само на једну годину њихова селекција ће бити аутоматски извршена од стране система.

иди на врx cтрaницe