GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Упутство за кориснике за приступ подацима
 
  
Кључни концепт навигационог система
 Страница за избор података
 Објекти
 Класификације
  Територија
 Година
 Табеле
Функционисање навигационог система
 Избор објеката
 Избор класификација
 Избор територије
 Избор године
 Избор табеле
Навигација података
 Прегледати панел табела
 Табеле са више страница
 Уклањање класификације
 Додавање класификације
 Промјена селекције
 Промјена референтне године
 Промјена територијалне хијерархије
 Повећавање и смањивање детаља о територији
 Повећавање и смањивање детаља о класификацији
 Чување табела
 

Територија

Територија представља просторну одредницу/i> података.

Фолдер Територија састоји се из два дијела.

img 4a

Први дио садржи листу свих територијалних подјела и одговарајућих година, за које су подаци у систему доступни. Током процеса избора листа се ажурира у складу са направљеним изборима.

Други дио је приказан само ако су изабране и територијална подјела и година и садржи комбинације територијалних подручја и детаља на које се објекти могу односити. Излистана територијална подручја одговарају хијерахији и години које су претходно изабране. Такодје у овом дијелу, листа територијалних подручја и детаља се ажурира током процеса избора у складу са извршеним изборима. У овом дијелу, систем дозвољава кориснику да специфицира у исто вријеме: жељено географско подручје (нпр. цијелу земљу или поједино географско подручје); и ниво детаља о територији (нпр. држава, географско подручје, кантон/регија). <бр><бр> Комбинација подручја са нивоом детаља чини територију, као:
географска подручја Босне и Херцеговинe
- географско подручје Федерације Босне и Херцеговине.
- кантоне/регије Републике Српске

Избори су извршени кликом на жељене детаље који одговарају жељеном подручју.

Навигацијски систем се базира на типичној хијерархијској структури која постоји између територија. Нпр., у хијерархији административне подјеле, цијела земља “садржи” одређени број географских подручја која опет “садрже” одређени број кантона/регија.

У случају када све табеле у систему одговарају само једној територијалној расподјели, њихов избор ће бити аутоматски извршен од стране система. Нема избора поједине територије (подручја и детаља) који се може извршити, осим оног који изврши корисник.

иди на врx cтрaницe