GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Упутство за кориснике за приступ подацима
 
  
Кључни концепт навигационог система
 Страница за избор података
  Објекти
 Класификације
 Територија
 Година
 Табеле
Функционисање навигационог система
 Избор објеката
 Избор класификација
 Избор територије
 Избор године
 Избор табеле
Навигација података
 Прегледати панел табела
 Табеле са више страница
 Уклањање класификације
 Додавање класификације
 Промјена селекције
 Промјена референтне године
 Промјена територијалне хијерархије
 Повећавање и смањивање детаља о територији
 Повећавање и смањивање детаља о класификацији
 Чување табела
 

Објекти

Објекат је статистички параметер који типично одговара примјени функције агрегације (или сложенијој функцији за статистичку анализу) на поједини скуп јединица анализе.

Фолдер Објекти садржи хијерахију статистичких објеката који могу бити изабрани, а која одговара статистичким табелама доступним у систему. Током процеса избора листа се ажурира у складу са направљеним изборима.

img 2a

Симбол img2d покрај имена објекта означава објекат који се може изабрати кликом миша. Објекат који се може изабрати може али не мора имати “дјецу”, нпр. објекте специфичније него сам тај објекат. Симбол фолдера поред имена објекта означава складиште за остале објекте и не може бити изабран. Фолдер објекат може садржавати специфичнији фолдер и/или објекте који могу бити изабрани.

Кликом на симбол img2c “дјеца” објекта (складишног или одабирљивог)

могу бити приказана.

иди на врx cтрaницe