GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Упутство за кориснике за приступ подацима
 
  
Кључни концепт навигационог система
 Страница за избор података
 Објекти
 Класификације
 Територија
 Година
 Табеле
Функционисање навигационог система
 Избор објеката
 Избор класификација
 Избор територије
 Избор године
 Избор табеле
Навигација података
 Прегледати панел табела
 Табеле са више страница
 Уклањање класификације
 Додавање класификације
 Промјена селекције
 Промјена референтне године
 Промјена територијалне хијерархије
  Повећавање и смањивање детаља о територији
 Повећавање и смањивање детаља о класификацији
 Чување табела
 

Повећавање и смањивање детаља о територији

Детаљи о територији приказане табеле могу се повећати или смањити кликом на симболеimg giu и img su, респективно који могу бити приказани на линији територије на контролном панелу, или изнад бочне стране табеле ако статистичка табела садржи једну или више територија. У принципу, и подручје и територијални детаљи приказане табеле могу се промијенити. Кликом на симбол img giu могуће је повећати детаљ о територији, помјерајући се на нижи ниво хијерахије територијалне подјеле, нпр. са детаља о држави на детаље о географском подручју или са детаља о географском подручју на детаље о кантону/регији. Ефекти на изабрано подручје зависе од тренутно изабране табеле и нарочито од тога да ли је територија кориштена за приказ табеле или не. Ако је могуће територијално подручје тренутно приказане табеле се задржава. Као алтернатива, изабрано подручје ће одговарати територији тренутно приказане странице. Нпр., ако је табела са подацима који се односе на цијелу земљу тренутно приказана, повећавањем детаља о територији, табела ће бити приказана за подручје државе, али са детаљима о географском подручју. У случају када табела захтјева територијалну израду у складу са бројем модалитета своје класификације, најприје ће територијални ниво географског подручја , (у овом случају географска регија Федерације Босне и Херцеговине) бити аутоматски изабран за израду као што слиједи.

img 15a

Супротно томе, кликом на симбол img su, могуће је смањити детаље о територији, помјерајући се на виши ниво, нпр. са кантона/региона на детаље о географском подручју или са географског подручја на детаље о држави. Ако су територијалне референце на бочној страни табеле и одговарајауће ставке оспособљене за приступ њима, онда детаљи о територији могу бити повећани кликом директно на те ставке. Резултат ће бити иста табела са нижим територијалним нивоом и са територијалним подручјем које одговара изабраној ставци.

img 15b

иди на врx cтрaницe