GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Упутство за кориснике за приступ подацима
 
  
Кључни концепт навигационог система
 Страница за избор података
 Објекти
 Класификације
 Територија
 Година
 Табеле
Функционисање навигационог система
 Избор објеката
 Избор класификација
 Избор територије
 Избор године
 Избор табеле
Навигација података
 Прегледати панел табела
 Табеле са више страница
 Уклањање класификације
 Додавање класификације
 Промјена селекције
 Промјена референтне године
  Промјена територијалне хијерархије
 Повећавање и смањивање детаља о територији
 Повећавање и смањивање детаља о класификацији
 Чување табела
 

Промјена територијалне расподјеле

Одговарајућа територијална расподјела за табелу може бити промјењена кликом на симболе img 11d и img 11d .
У случају табеле у којој је могуће вршити више подјела, симболи: img 11dи img 11dће бити приказани:кликом на њих могуће је прелазити с једне табеле на другу. У супротном симболи неће бити приказани.
Кликом на img 11d помјерамо се на прву доступну територијалну расподјелу која претходи оној приказаној.

img 9a
img 9a
img 9a

Кликом на img 11d помјерамо се на прву доступну територијалну расподјелу која слиједи приказану.

Ако су различите табеле изабране у исто вријеме, симболи ће бити приказани само ако бар једна територијална расподјела постоји, која претходи или слиједи тренутно изабрану, за коју су све изабране табеле доступне .

иди на врx cтрaницe