GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Упутство за кориснике за приступ подацима
 
  
Кључни концепт навигационог система
 Страница за избор података
 Објекти
 Класификације
 Територија
 Година
 Табеле
Функционисање навигационог система
 Избор објеката
 Избор класификација
 Избор територије
 Избор године
 Избор табеле
Навигација података
 Прегледати панел табела
 Табеле са више страница
 Уклањање класификације
 Додавање класификације
 Промјена селекције
  Промјена референтне године
 Промјена територијалне хијерархије
 Повећавање и смањивање детаља о територији
 Повећавање и смањивање детаља о класификацији
 Чување табела
 

Промјена референтне године

Референтна година у табели може бити промјењена кликом на симболе img 11d i img 11d .
Ако је табела доступна такодје за претходну или наредну годину, симболи img 11d i img 11dће бити приказани: кликом на њих могуће је кретати се са једне године на другу. У супротном, ови симболи неће бити приказани.
Кликом на img 11d враћамо се на прву доступну годину која претходи приказаној години.

img 9a
img 9a
img 9a

Кликом на img 11d крећемо се на прву доступну годину која слиједи иза приказане године.

Ако су различите табеле изабране у исто вријеме, симболи ће бити приказани само ако бар једна година постоји, која претходи или слиједи оној изабраној за коју су све изабране табеле доступне.

иди на врx cтрaницe