GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Упутство за кориснике за приступ подацима
 
  
Кључни концепт навигационог система
 Страница за избор података
 Објекти
 Класификације
 Територија
 Година
 Табеле
Функционисање навигационог система
 Избор објеката
 Избор класификација
 Избор територије
 Избор године
 Избор табеле
Навигација података
 Прегледати панел табела
  Табеле са више страница
 Уклањање класификације
 Додавање класификације
 Промјена селекције
 Промјена референтне године
 Промјена територијалне хијерархије
 Повећавање и смањивање детаља о територији
 Повећавање и смањивање детаља о класификацији
 Чување табела
 

Табеле на више страница

Када је табела сувише сложена да буде приказана на једној страници, подијељена је на различите странице, приказане одвојено.

Дио “Приказана страна” на контролном панелу означава параметре према којима је страна направљена.

Сљедећа табела је направљена по полу. Модалитет по ком је израђена свака страна је увијек исказан. Сљедећа слика приказује страницу која одговара модалитету “мушкарци”.

img 11a

Кликом на симбол img 11b десно од модалитета, страница која одговара наредном модалитету (жене) је приказана.

img 11c

Слично томе, кликом на симбол img 11d на лијевој страни, страница која одговара претходном модалитету је приказана.

иди на врx cтрaницe