GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Претходна странаПриступ подацима
Упутство за кориснике за приступ подацима
 
  
Кључни концепт навигационог система
 Страница за избор података
 Објекти
 Класификације
 Територија
 Година
 Табеле
Функционисање навигационог система
 Избор објеката
 Избор класификација
 Избор територије
 Избор године
 Избор табеле
Навигација података
  Прегледати панел табела
 Табеле са више страница
 Уклањање класификације
 Додавање класификације
 Промјена селекције
 Промјена референтне године
 Промјена територијалне хијерархије
 Повећавање и смањивање детаља о територији
 Повећавање и смањивање детаља о класификацији
 Чување табела
 

Преглед странице са табелама

Жељена табела може бити приказана на једној или више страница, у складу са бројем изабраних класификација.

Страница за преглед се појављује као на следећој слици.

img 10a

Два главна дијела су одмах видљива: горњи дио је контролни панел, који садржи приступни механизам ка свим навигацијским функцијама; доњи дио садржи табелу са статистичким подацима, или једну од страна која уређује табелу ако је превише сложена, да би могла бити приказана на једној страници. Изнад контролног панела линк “Вратити се на почетну листу табела” омогућава кориснику да се врати на фолдер за избор табела.

иди на врx cтрaницe