GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
2 tabele kompatibilne sa napravljenim izborima
(prizati detalje)
 
izbor
objekat
objekatProsječni mjesečni izdaci obrisati
objekatAktivno stanovništvo obrisati
klasifikacije
 <neklasificirani podaci>
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- <bilo koji> 
 
eliminaIzbrisati sve selekcije
 
incobjekti klasifikacije kojima je onemogućen pristup teritorija godinatabele incinc
 
h_r
Izaberite godinu (ako je moguće teritorijalnu podjelu.) koju želite
h_r
Napomena:ako su podaci dostupni samo za teritorijalnu podjelu i/ili referentnu godinu, onda će ih sustav automatski selektirati.
help
help
linea sep
help
2007
  Administrativna (Bosna i Hercegovina)
 
 
incsx incdx
idi na vrh stranice