GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sustava
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorij
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sustava
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorija
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
  Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Pregled stranice sa tablicama

Željena tablica može biti prikazana na jednoj ili više stranica, u skladu sa brojem izabranih klasifikacija.

Stranica za pregled se pojavljuje kao na sledećoj slici.

img 10a

Dva glavna dijela su odmah vidljiva: gornji dio je kontrolni panel, koji sadrži pristupni mehanizam ka svim navigacijskim funkcijama; donji dio sadrži tablicu sa statističkim podacima, ili jednu od strana koja uređuje tablicu ako je previše složena, da bi mogla biti prikazana na jednoj stranici. Iznad kontrolnog panela link “Vratiti se na početnu listu tablica” omogućava korisniku da se vrati na folder za izbor tablica.

idi na vrh stranice