GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Tabela kompatibilna sa napravljenim izborima
(prikazati detalje)
 
izbor
objekat
objekatDomaćinstva sa aktivnim nosiocem obrisati
klasifikacije
 <neklasifikovani podaci>
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- <bilo koji> 
 
eliminaIzbrisati sve selekcije
 
incobjekti klasifikacije teritorija godina tabele incinc
 
h_r
Izaberite classificationsklasifikacije koje želite
h_r
Napomena:klasifikacije nabrojane ispod odgovaraju trenutno izabranoj kombinaciji Godine, Teritorije and Objekta.

Savjet: prije svega u prvim navigacijskim koracima preporučljivo je izabrati generičku klasifikaciju,koja obezbjeđuje širi spektar dostupnih informacija, prečišćavajući kasnije izbor postepenim povećavanjem detalja
help
linea sep
help
zatvoriti folderklasifikacija
sakriti specifične objektezatvoriti folderLični podaci
lineaTklasifikacijanivo obrazovanja nosioca domaćinstva
lineaLklasifikacijastatus aktivnosti nosioca domaćinstva
sakriti specifičnu klasifikacijuzatvoriti folderPodaci o zaposlenosti
 Tklasifikacijapodručje djelatnosti nosioca domaćinstva
 Lklasifikacijastatus u zaposlenju nosioca domaćinstva
 
incsx incdx
idi na vrh stranice