GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaVratiti se na početnu listu tabela  
 
   selektovana tabela   prikazana stranica 
 
              
objekatobjekti Prosječni mjesečni izdaci        
 
klasifikacijeklasifikacija potrošnja po grupama (2 modaliteta) elimina      
nivo obrazovanja nosioca domaćinstva elimina      
 
teritorijalna podjelateritorija Administrativna (Bosna i Hercegovina)      
 
teritorija  Federacija Bosne i Hercegovine Geografska područja Republika SrpskaBrčko Distrikt Bosna i Hercegovina (Detalji državni)   
 
godinagodina 2007      
 

Tabela: Prosječni mjesečni izdaci - potrošnja po grupama i nivo obrazovanja nosioca domaćinstva - Geografska područja Republika Srpska (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. Skini "Excel" fajl
 
NIVO OBRAZOVANJA NOSIOCA DOMAĆINSTVA
elimina  
elimina  Potrošnja po grupama (2 modaliteta)
UKUPNO HRANA I PIĆE UKUPNO NEPREHRANA ukupno
sp24sp160sp70sp70sp70
Bez obrazovanja 276432707
Osnovna škola od 1-4 razreda 391602993
Osnovna škola od 1-8 razreda 4657981.263
Srednja ili druga škola 3 godine 5149541.468
Srednja škola 4 godine 5451.1701.715
Viša škola, prvi stepen fakulteta,VKV radnik 6021.2521.854
Fakultet ili akademija, specijalizacija, zvanje magistra ili doktora 6531.6812.334
Ukupno4738911.364
idi na vrh stranice