GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaVratiti se na početnu listu tabela  
 
   selektovana tabela   prikazana stranica 
 
              
objekatobjekti Stanovništvo       
 
klasifikacijeklasifikacija stupanj naobrazbe elimina      
 
teritorijalna podjelateritorija Administrativna (Bosna i Hercegovina)      
 
teritorija  Federacija Bosne i Hercegovine Geografska područja Republika SrpskaBrčko Distrikt Bosna i Hercegovina (Detalji državni)   
 
godinagodina 2007      
 

Podaci takodjer mogu biti klasificirani po: | spol | starosna skupina (5 modaliteta) |

Tabela: Stanovništvo po stupanj naobrazbe - Geografska područja Republika Srpska (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. Skini "Excel" fajl
 
STUPANJ NAOBRAZBE
elimina  
Stanovništvo
sp24sp160sp70
Bez naobrazbe 291.955
Osnovna škola od 1-4 razreda 121.212
Osnovna škola od 1-8 razreda 226.798
Srednja ili druga škola 3 godine 234.330
Srednja škola 4 godine 218.306
Viša škola, prvi stupanj fakulteta,VKV djelatnik 42.081
Fakultet ili akademija, specijalizacija, zvanje magistra ili doktora 31.491
Ukupno1.166.172
idi na vrh stranice