GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaVratiti se na početnu listu tabela  
 
   selektovana tabela   prikazana stranica 
 
              
objekatobjekti Domacinstva        
 
klasifikacijeklasifikacija nivo obrazovanja nosioca domaćinstva elimina      
 
teritorijalna podjelateritorija Administrativna (Bosna i Hercegovina)      
 
teritorija  Država Bosna i Hercegovina  Bosna i Hercegovina (Detalji geografsko područje )   
 
godinagodina 2007      
 

Podaci takodje mogu biti klasifikovani po: | pol nosioca domaćinstva | starosna grupa nosioca domaćinstva (4 mod.) |

Tabela: Domacinstva - nivo obrazovanja nosioca domaćinstva - Država Bosna i Hercegovina (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. Skini "Excel" fajl
 
NIVO OBRAZOVANJA NOSIOCA DOMAĆINSTVA
elimina  
Domacinstva
sp24sp160sp70
Bez obrazovanja 109.201
Osnovna škola od 1-4 razreda 132.946
Osnovna škola od 1-8 razreda 191.973
Srednja ili druga škola 3 godine 288.852
Srednja škola 4 godine 207.832
Viša škola, prvi stepen fakulteta,VKV radnik 67.183
Fakultet ili akademija, specijalizacija, zvanje magistra ili doktora 56.627
Ukupno1.054.613
idi na vrh stranice