GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sustava
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorij
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sustava
 Izbor objekata
  Izbor klasifikacija
 Izbor teritorija
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Izbor klasifikacija

Folder Klasifikacije sadrži listu klasifikacija smještenih u sustav.

Treba imati na umu da u slučaju da su selekcije prethodno izvršene, lista će sadržavati samo klasifikacije koje su sukladne toj selekciji.

U slučaju da je izabrano nekoliko objekata, ovaj folder biće onemogućen. Slično onome što je opisano za selekciju objekata, selekcija jedne ili više klasifikacija reducira broj kompatibilnih objekata, godina, teritorije i tablica.

Da se izabere klasifikacija dovoljno je kliknuti na odgovarajuće ime u hijerarhiji.

img 7a
arrow
img 7a

Dalje klasifikacije mogu biti selektirane, sve dok postoje one koje su konzistentne sa izvršenim selekcijama.

img 7a

treba napomenuti da ista generička klasifikacija može biti izabrana više nego jednom: zbog toga što neke tablice mogu biti klasificirane po dvije klasifikacije koje potiču iz iste generičke klasifikacije t, primer: različite i više uređene također pripadaju istom dijelu hijerarhije.

img 7b

Sada je moguće nastaviti sa izborom objekta, godine ili teritorije, ili direktno izboru tablice.

img 7c

U slučaju da je ista generička klasifikacija izabrana dva (ili više) puta, lista će sadržavati sve tablice koje predstavljaju dvije (ili više) klasifikacija, od kojih je svaka specifičnija od selektirane.

idi na vrh stranice