GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Tabela kompatibilna sa napravljenim izborima
(prizati detalje)
 
izbor
objekat
objekatAktivno stanovništvo obrisati
klasifikacije
 <neklasificirani podaci>
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- <bilo koji> 
 
eliminaIzbrisati sve selekcije
 
incobjekti klasifikacije teritorija godina tabele incinc
 
h_r
Izaberite classificationsklasifikacije koje želite
h_r
Napomena:klasifikacije nabrojane ispod odgovaraju trenutno izabranoj kombinaciji Godine, Teritorije and Objekta.

Savjet: prije svega u prvim navigacijskim koracima preporučljivo je izabrati generičku klasifikaciju,koja obezbjeđuje širi spektar dostupnih informacija, prečišćavajući kasnije izbor stupnjevitim povećavanjem detalja
help
linea sep
help
zatvoriti folderklasifikacija
sakriti specifične objektezatvoriti folderOsobni podaci
lineaTklasifikacijaspol
lineaLklasifikacijastarosna skupina (4 modaliteta)
sakriti specifičnu klasifikacijuzatvoriti folderPodaci o uposlenosti
 Tklasifikacijapodručje djelatnosti
 Lklasifikacijastatus u zaposlenju
 
incsx incdx
idi na vrh stranice