GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorija
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorije
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
  Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Uklanjanje klasifikacije

Moguće je na strani za pregledanje tabele promijeniti parametre trenutno prikazane stranice, i na bazi toga prikazati novu tabelu.

Simbol cestino, na kontrolnom panelu, desno od svake izabrane klasifikacije, omogućava korisniku da ukloni klasifikaciju i prikaže novu tabelu, koja će imati strukturu određenu svim ostalim parametrima izbora.

img 12a

Ista funkcija je dostupna na vrhu i sa strane svake tabele, u skladu sa svakom klasifikacijom.

img 12c

idi na vrh stranice