GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
3 tabele kompatibilne sa napravljenim izborima
(prizati detalje)
 
izbor
objekat
 <bilo koji>
klasifikacije
klasifikacijatipologija kućanstva obrisati
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- <bilo koji> 
 
eliminaIzbrisati sve selekcije
 
incobjekti klasifikacije teritorija godina tabele incinc
 
h_r
Izaberite classificationsklasifikacije koje želite
h_r
Napomena:klasifikacije nabrojane ispod odgovaraju trenutno izabranoj kombinaciji Godine, Teritorije and Objekta.

Savjet: prije svega u prvim navigacijskim koracima preporučljivo je izabrati generičku klasifikaciju,koja obezbjeđuje širi spektar dostupnih informacija, prečišćavajući kasnije izbor stupnjevitim povećavanjem detalja
help
linea sep
help
zatvoriti folderklasifikacija
sakriti specifične objektezatvoriti folderKućanstva
lineaLklasifikacijastatus siromaštva
prikazati specifične objekteotvoriti folderOsobni podaci
sakriti specifičnu klasifikacijuzatvoriti folderPotrošnja po skupinama
 Tklasifikacijapotrošnja po skupinama (2 modaliteta)
 Lklasifikacijapotrošnja po skupinama(24 modaliteta)
 
incsx incdx
idi na vrh stranice