GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorija
  Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorije
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Godina

Godina je vremenska odrednica podataka.

Folder Godina sadrži listu svih godina, sa odgovarajućom teritorijalnom raspodjelom, za koju su podaci u sistemu dostupni. Tokom procesa izbora lista se ažurira u skladu sa izvršenim izborima.

img annoAko se sve tabele u sistemu odnose samo na jednu godinu njihova selekcija će biti automatski izvršena od strane sistema.

idi na vrh stranice