GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
  Klasifikacije
 Teritorija
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorije
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Klasifikacije

Klasifikacije odgovaraju statističkim karakteristikama korištenim da klasifikuju jedinice analize i predstave dimenzije analize u skladu sa kojima su objekti u tabelama klasifikovani

Folder Klasifikacije sadrži hijerarhiju klasifikacija koje mogu biti selektovane, a koje odgovaraju statističkim tabelama (a stoga i objektima) dostupnim u sistemu. Tokom procesa izbora lista se održava u skladu sa napravljenim izborima. Folder je onemogućen kada je izvršen višestruki izbor objekata.

img 3a

Simbol img3c pored imena klasifikacije označava klasifikaciju koju je moguće izabrati klikom miša. Klasifikacija koja se može izabrati može ili ne imati “djecu”, npr. klasifikacije specifičnije nego ona sama. Simbol foldera pored imena klasifikacije označava skladište za ostale klasifikacije i ne može biti izabran. Folder klasifikacija može sadržavati specifičniji folder i/ili klasifikacije koje se mogu izabrati.

Klikom na simbol img2c “djeca” klasifikacije (skladišne ili odabirljive), mogu biti prikazana.

idi na vrh stranice