GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
6 tabele kompatibilne sa napravljenim izborima
(prikazati detalje)
 
izbor
objekat
 <bilo koji>
klasifikacije
 <neklasifikovani podaci>
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- <bilo koji> 
 
incobjekti klasifikacije teritorija godina tabele incinc
 
h_r
Izaberite classificationsklasifikacije koje želite
h_r
Napomena:klasifikacije nabrojane ispod odgovaraju trenutno izabranoj kombinaciji Godine, Teritorije and Objekta.

Savjet: prije svega u prvim navigacijskim koracima preporučljivo je izabrati generičku klasifikaciju,koja obezbjeđuje širi spektar dostupnih informacija, prečišćavajući kasnije izbor postepenim povećavanjem detalja
help
linea sep
help
zatvoriti folderklasifikacija
prikazati specifične objekteotvoriti folderDomaćinstva
prikazati specifične objekteotvoriti folderLični podaci
prikazati specifične objekteotvoriti folderPodaci o zaposlenosti
sakriti specifičnu klasifikacijuzatvoriti folderPotrošnja po grupama
 Tklasifikacijapotrošnja po grupama (2 modaliteta)
 Lklasifikacijapotrošnja po grupama (24 modaliteta)
 
incsx incdx
idi na vrh stranice