GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sustava
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorij
  Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sustava
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorija
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Godina

Godina je vremenska odrednica podataka.

Folder Godina sadrži listu svih godina, sa odgovarajućom teritorijalnom raspodjelom, za koju su podaci u sustavu dostupni. Tijekom procesa izbora lista se ažurira sukladno izvršenim izborima.

img annoAko se sve tablice u sustavu odnose samo na jednu godinu njihova selekcija će biti automatski izvršena od strane sustava.

idi na vrh stranice