GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaVratiti se na početnu listu tabela  
 
   selektovana tabela   prikazana stranica 
 
              
objekatobjekti Stanovništvo       
 
klasifikacijeklasifikacija pol elimina      
tipologija domaćinstva elimina      
 
teritorijalna podjelateritorija Administrativna (Bosna i Hercegovina)      
 
teritorija  Država Bosna i Hercegovina  Bosna i Hercegovina (Detalji geografsko područje )   
 
godinagodina 2007      
 

Tabela: Stanovništvo - pol i tipologija domaćinstva - Država Bosna i Hercegovina (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. Skini "Excel" fajl
 
TIPOLOGIJA DOMAĆINSTVA
elimina  
elimina  Pol
Muški Ženski ukupno
sp24sp160sp70sp70sp70
Samačka domaćinstva < 65 godina 24.99631.17056.166
Samačka domaćinstva >= 65 godina 23.86275.90099.762
Bračni par bez djece < 65 godina 76.53976.539153.078
Bračni par bez djece >= 65 godina 99.49599.495198.991
Bračni par sa 1 djetetom 228.796200.519429.315
Bračni par sa 2 djece 434.418393.295827.713
Bračni par sa 3 ili vise djece 190.338191.102381.440
Samohrani roditelj 78.751106.017184.768
Samohrani roditelj + ostali srodnici 85.784105.427191.210
Bračni par sa djecom + ostali srodnici 233.906230.444464.350
Bračni par sa djecom + roditelji 110.877134.820245.697
Ostalo 96.487118.179214.666
Ukupno1.684.2481.762.9083.447.156
idi na vrh stranice