GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaVratiti se na početnu listu tabela  
 
   selektovana tabela   prikazana stranica 
 
              
objekatobjekti Domaćinstva sa aktivnim nosiocem        
 
klasifikacijeklasifikacija status u zaposlenju nosioca domaćinstva elimina      
nivo obrazovanja nosioca domaćinstva elimina      
 
teritorijalna podjelateritorija Administrativna (Bosna i Hercegovina)      
 
teritorija  Država Bosna i Hercegovina  Bosna i Hercegovina (Detalji geografsko područje )   
 
godinagodina 2007      
 

Tabela: Domaćinstva sa aktivnim nosiocem - status u zaposlenju nosioca domaćinstva i nivo obrazovanja nosioca domaćinstva - Država Bosna i Hercegovina (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. Skini "Excel" fajl
 
NIVO OBRAZOVANJA NOSIOCA DOMAĆINSTVA
elimina  
elimina  Status u zaposlenju nosioca domaćinstva
Poslodavac Samozaposlenik ili slobodno zanimanje Stalno zaposlenje ili ugovor na neodredjeno vrijeme Zaposlen kod poslodavca sa drugim tipom ugovora N/A ukupno
sp24sp160sp70sp70sp70sp70sp70sp70
Bez obrazovanja 8665.6333.2091.89172012.320
Osnovna škola od 1-4 razreda 1.50412.6328.0543.613-25.803
Osnovna škola od 1-8 razreda 2.28031.70247.78923.5243.458108.753
Srednja ili druga škola 3 godine 11.26932.764116.90038.9154.415204.262
Srednja škola 4 godine 12.14713.359105.15121.2971.560153.513
Viša škola, prvi stepen fakulteta,VKV radnik 3.3152.45128.7093.907-38.382
Fakultet ili akademija, specijalizacija, zvanje magistra ili doktora 3.20894335.9412.56229442.948
Ukupno34.58999.483345.75395.70810.448585.981
idi na vrh stranice