GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorija
 Godina
  Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorije
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Tabele

FolderTabele sadrži listu tabela koje odgovaraju prethodno izvršenim selekcijama. Korisnik može izabrati (klikom miša) tabele sa listed a prikaže odgovarajuće podatke.

img 5a

Zavisno od uslova koji će biti ilustrovani u dijelu o selekciji parametara, list ase može prikazati kao :

img 5abis

u ovom slučaju više različitih tabela mogu biti prikazane na istoj strani selekcijom odgovarajućih polja za potvrdu.

idi na vrh stranice