GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorija
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorije
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
  Čuvanje tabela
 

Čuvanje tabela

Klikom na simbol excel, koji je prikazan na kraju zaglavlja tabele, moguće je sačuvati i eksportovati trenutno prikazanu tabelu.

img 17a

Sistem će generirati stranicu sa linkom za Excel fajl.

img 17b

Zavisno od korištenog pretraživača i njegovih postavki, klikom na link Excel tabela će biti direktno prikazana,

img 17c

ili će se pojaviti pitanje za korisnika da li želi da otvori fajl ili da ga sačuva na računaru. Podaci mogu biti pregledani i preuzeti takodje i na Linux operativnom sistemu koji je opremljen sa “Open Office-om” .

idi na vrh stranice