GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorija
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorije
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
  Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji

detalji o klasifikaciji mogu biti povećani ili smanjeni klikom na simbole img giu ili img su na kontrolnom panelu respektivno

img 16a

Isto može biti učinjeno na zagljavlju tabele.

img 16b

ili na bočnoj strani tabele.

img 16c

idi na vrh stranice