GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorija
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorije
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
  Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Tabele na više stranica

Kada je tabela suviše složena da bude prikazana na jednoj stranici, podijeljena je na različite stranice, prikazane odvojeno.

Dio “Prikazana strana” na kontrolnom panelu označava parametre prema kojima je strana napravljena.

Sljedeća tabela je napravljena po polu. Modalitet po kom je izrađena svaka strana je uvijek iskazan. Sljedeća slika prikazuje stranicu koja odgovara modalitetu “muškarci”.

img 11a

Klikom na simbol img 11b desno od modaliteta, stranica koja odgovara narednom modalitetu (žene) je prikazana.

img 11c

Slično tome, klikom na simbol img 11d na lijevoj strani, stranica koja odgovara prethodnom modalitetu je prikazana.

idi na vrh stranice