GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorija
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorije
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
  Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Pregled stranice sa tabelama

Željena tabela može biti prikazana na jednoj ili više stranica, u skladu sa brojem izabranih klasifikacija.

Stranica za pregled se pojavljuje kao na sledećoj slici.

img 10a

Dva glavna dijela su odmah vidljiva: gornji dio je kontrolni panel, koji sadrži pristupni mehanizam ka svim navigacijskim funkcijama; donji dio sadrži tabelu sa statističkim podacima, ili jednu od strana koja uređuje tabelu ako je previše složena, da bi mogla biti prikazana na jednoj stranici. Iznad kontrolnog panela link “Vratiti se na početnu listu tabela” omogućava korisniku da se vrati na folder za izbor tabela.

idi na vrh stranice