GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaVratiti se na početnu listu tabela  
 
   selektovana tabela   prikazana stranica 
 
              
objekatobjekti Domacinstva        
 
klasifikacijeklasifikacija pol nosioca domaćinstva elimina      
 
teritorijalna podjelateritorija Administrativna (Bosna i Hercegovina)      
 
teritorija  Država Bosna i Hercegovina  Bosna i Hercegovina (Detalji geografsko područje )   
 
godinagodina 2007      
 

Podaci takodje mogu biti klasifikovani po: | bračni status nosioca domaćinstva | nivo obrazovanja nosioca domaćinstva | starosna grupa nosioca domaćinstva (4 mod.) | status aktivnosti nosioca domaćinstva | status siromaštva | tip naselja | tipologija domaćinstva |

Tabela: Domacinstva - pol nosioca domaćinstva - Država Bosna i Hercegovina (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. Skini "Excel" fajl
 
POL NOSIOCA DOMAĆINSTVA
elimina  
Domacinstva
sp24sp160sp70
Muški 827.872
Ženski 226.741
Ukupno1.054.613
idi na vrh stranice