GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorija
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorije
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
  Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Promjena teritorijalne raspodjele

Odgovarajuća teritorijalna raspodjela za tabelu može biti promjenjena klikom na simbole img 11d i img 11d .
U slučaju tabele u kojoj je moguće vršiti više podjela, simboli: img 11di img 11dće biti prikazani:klikom na njih moguće je prelaziti s jedne tabele na drugu. U suprotnom simboli neće biti prikazani.
Klikom na img 11d pomjeramo se na prvu dostupnu teritorijalnu raspodjelu koja prethodi onoj prikazanoj.

img 9a
img 9a
img 9a

Klikom na img 11d pomjeramo se na prvu dostupnu teritorijalnu raspodjelu koja slijedi prikazanu.

Ako su različite tabele izabrane u isto vrijeme, simboli će biti prikazani samo ako bar jedna teritorijalna raspodjela postoji, koja prethodi ili slijedi trenutno izabranu, za koju su sve izabrane tabele dostupne .

idi na vrh stranice