GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaVratiti se na početnu listu tabela  
 
   selektovana tabela   prikazana stranica 
 
              
objekatobjekti Stanovništvo       
 
klasifikacijeklasifikacija starosna grupa (5 modaliteta) elimina      
stepen obrazovanja elimina      
 
teritorijalna podjelateritorija Administrativna (Bosna i Hercegovina)      
 
teritorija  Država Bosna i Hercegovina  Bosna i Hercegovina (Detalji geografsko područje )   
 
godinagodina 2007      
 

Podaci takodje mogu biti klasifikovani po: | pol |

Tabela: Stanovništvo - starosna grupa i stepen obrazovanja - Država Bosna i Hercegovina (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. Skini "Excel" fajl
 
STEPEN OBRAZOVANJA
elimina  
elimina  Starosna grupa (5 modaliteta)
0-5 6-17 18-34 35-64 65 i više ukupno
sp24sp160sp70sp70sp70sp70sp70sp70
Bez obrazovanja 185.757428.69819.66581.264179.342894.727
Osnovna škola od 1-4 razreda ---124.743147.427272.170
Osnovna škola od 1-8 razreda -128.876165.392328.16865.592688.028
Srednja ili druga škola 3 godine -2.172252.739370.98852.428678.328
Srednja škola 4 godine --328.485313.92637.504679.915
Viša škola, prvi stepen fakulteta,VKV radnik --20.16974.02822.402116.599
Fakultet ili akademija, specijalizacija, zvanje magistra ili doktora --32.87868.94815.563117.389
Ukupno185.757559.747819.3281.362.065520.2593.447.156
idi na vrh stranice