GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaVratiti se na početnu listu tabela  
 
   selektovana tabela   prikazana stranica 
 
              
objekatobjekti Stanovništvo       
 
klasifikacijeklasifikacija pol elimina      
 
teritorijalna podjelateritorija Administrativna (Bosna i Hercegovina)      
 
teritorija  Država Bosna i Hercegovina  Bosna i Hercegovina (Detalji geografsko područje )   
 
godinagodina 2007      
 

Podaci takodje mogu biti klasifikovani po: | starosna grupa (5 modaliteta) | status siromaštva | stepen obrazovanja | tip naselja | tipologija domaćinstva | veličina domaćinstva |

Tabela: Stanovništvo - pol - Država Bosna i Hercegovina (Teritorijalna podjela Administrativna (Bosna i Hercegovina)) Godina 2007. Skini "Excel" fajl
 
POL
elimina  
Stanovništvo
sp24sp160sp70
Muški 1.684.248
Ženski 1.762.908
Ukupno3.447.156
idi na vrh stranice