GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Autorska prava

Agencija za statistiku BiH nudi široku i brzu distribuciju podataka i analiza dobijenih putem istraživanja i popisa. Generalno, svi podaci dostupni na web-u su besplatni. Troškovi proizvodnje , publikacije (osim onih koje se besplatno distribuiraju), diskovi i CD-ovi se naplaćuju. Specijalna obrada podataka za lične svrhe može se zahtjevati od Agencije za statistiku BiH i od statističkih ureda u oba entiteta, gdje se mogu dobiti i ostale informacije.

Podaci i analize Agencije za statistiku BiH mogu biti preuzeti, korišteni i publikovani pod uslovom da se navede izvor podataka.

Web stranica Agencije za statistiku BiH održava se od strane sektora za diseminaciju podataka, u saradnji sa IT sektorom.

idi na vrh stranice