GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima

Tabela: Kućanstva po spol nositelja kućanstva i status siromaštva
 
Skini "Excel" fajl 'Država Bosna i Hercegovina'  excel

 
 

Ovaj link omogućava korisniku da preuzme podatke u Excel formatu iste kao na prethodnoj stranici. Sljedeće ponašanje ovisi o pretraživanju korisnika i od njegovih instalacionih parametara. U nekim slučajevima Excel aplikacija može biti automatski otvorena (ako nije već otvorena od strane korisnika), tablica će biti prikazanau aplikaciji i korisnik će biti u mogućnosti da je sačuva na određenoj lokaciji. U ostalim slučajevimaprozor za dijalog može biti prikazan, sa upitom za korisnika da li želi da otvori fajl sa prethodno definiranom aplikacijom(obično Excel-om), sa nekom drugom aplikacijom ili želi da ga sačuva na tvrdom disku.Nekoliko drugih aplikacija također mogu biti korištene za pregledanje i uređivanje Excel fajli.

 
 

Za korisnike Macintosh-a - icExcel
Za korisnike Windows-a - Excel Viewer
Za sve korisnike - OpenOffice
 
idi na vrh stranice