GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Tabela kompatibilna sa napravljenim izborima
(prizati detalje)
 
izbor
objekat
objekatProsječni mjesečni izdaci obrisati
klasifikacije
klasifikacijapotrošnja po skupinama(24 modaliteta) obrisati
klasifikacijaveličina kućanstva obrisati
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- <bilo koji> 
 
eliminaIzbrisati sve selekcije
 
incobjekti klasifikacije teritorija godinatabele incinc
 
h_r
Izaberite godinu (ako je moguće teritorijalnu podjelu.) koju želite
h_r
Napomena:ako su podaci dostupni samo za teritorijalnu podjelu i/ili referentnu godinu, onda će ih sustav automatski selektirati.
help
help
linea sep
help
2007
  Administrativna (Bosna i Hercegovina)
 
 
incsx incdx
idi na vrh stranice