GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Tabela kompatibilna sa napravljenim izborima
(prikazati detalje)
 
izbor
objekat
objekatProsječni mjesečni izdaci obrisati
klasifikacije
 <neklasifikovani podaci>
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- Bosna i Hercegovina (Detalji država)obrisati
 
eliminaIzbrisati sve selekcije
 
incobjekti klasifikacije teritorija godina tabele incinc
 
h_r
Izaberite teritoriju (ako je moguće godinu) koju želite
h_r
Napomena:ako su podaci dostupni samo za teritorijalnu podjelu i/ili referentnu godinu, onda će ih sistem automatski selektovati.

Savjet:izaberite teritorijalnu raspodjelu i referentnu godinu podataka, ako nisu automatski odabrane od strane sistema, onda izaberite teritoriju, klikom na teritorijalno područje i detalje koje želite.
help
linea sep
help

Teritorijalna podjela i referentna godina
Administrativna (Bosna i Hercegovina)
2007
 
line

Teritorije
 
PodručjeDetalji
   
Bosna i Hercegovinadržavnigeografsko područje
   
Federacija Bosne i Hercegovinegeografsko područje
Republika Srpskageografsko područje
Brčko Distriktgeografsko područje

 
incsx incdx
idi na vrh stranice