GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Tabela kompatibilna sa napravljenim izborima
(prikazati detalje)
 
izbor
objekat
objekatProsječni mjesečni izdaci obrisati
klasifikacije
klasifikacijapotrošnja po grupama (24 modaliteta) obrisati
klasifikacijabračni status nosioca domaćinstva obrisati
godina
- 2007
teritorijalna podjela
- Administrativna (Bosna i Hercegovina)
teritorija
- Brčko Distrikt (Detalji geografsko područje )obrisati
 
eliminaIzbrisati sve selekcije
 
incobjekti klasifikacije teritorija godina tabele incinc
 
h_r
Izaberite teritoriju (ako je moguće godinu) koju želite
h_r
Napomena:ako su podaci dostupni samo za teritorijalnu podjelu i/ili referentnu godinu, onda će ih sistem automatski selektovati.

Savjet:izaberite teritorijalnu raspodjelu i referentnu godinu podataka, ako nisu automatski odabrane od strane sistema, onda izaberite teritoriju, klikom na teritorijalno područje i detalje koje želite.
help
linea sep
help

Teritorijalna podjela i referentna godina
Administrativna (Bosna i Hercegovina)
2007
 
line

Teritorije
 
PodručjeDetalji
   
Bosna i Hercegovinadržavnigeografsko područje
   
Federacija Bosne i Hercegovinegeografsko područje
Republika Srpskageografsko područje
Brčko Distriktgeografsko područje

 
incsx incdx
idi na vrh stranice