GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sustava
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorij
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sustava
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorija
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
  Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Promjena referentne godine

Referentna godina u tablici može biti promjenjena klikom na simbole img 11d i img 11d .
Ako je tablica dostupna takođe za prethodnu ili narednu godinu, simboli img 11d i img 11dće biti prikazani: klikom na njih moguće je kretati se sa jedne godine na drugu. U protivnom, ovi simboli neće biti prikazani.
Klikom na img 11d vraćamo se na prvu dostupnu godinu koja prethodi prikazanoj godini.

img 9a
img 9a
img 9a

Klikom na img 11d krećemo se na prvu dostupnu godinu koja slijedi iza prikazane godine.

Ako su različite tablice izabrane u isto vrijeme, simboli će biti prikazani samo ako bar jedna godina postoji, koja prethodi ili slijedi onoj izabranoj za koju su sve izabrane tablice dostupne.

idi na vrh stranice